СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе по обособени позиции през учебната 2018/2019 година

Дата и час на публикуване: 2018-08-28 14:28:48Последна промяна: 2018-08-28 14:28:24
ID номер: 9080162 Статус: възложена

„Приготвяне и доставка на готови закускии  храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе по обособени позициипрез учебната 2018/2019 година“ с  две обособени позиции, както следва:

По обособена позиция № 1: “Приготвяне и доставка на готови закуски за децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас на СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе за учебната 2018/2019 г.”

Сутрешна закуска за децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас, прогнозен бройученици - 275, прогнозен брой учебни дни - 160за учебната 2018/2019 г. Броят на децата от подготвителната група и на учениците от начален етап варира. Броят порции закуски за всеки учебен ден ще се определя според броя деца и ученици, които ще ги консумират през съответния учебен ден.

За сутрешна закуска се предвижда - тестена закуска (с млечна, плодова, месна плънка)с намалено съдържание на мазнини - 3 пъти седмично, млечно-плодова закуска - 1 път седмично и плод - 1 път седмично;

 

По обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІ клас на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе през учебната 2018/2019 г.“

          Доставка на готови ястия (кетъринг) по предварителни заявки за обедно хранене на ученици -  включва доставка на топла готова храна /обедно хранене, кетъринг/ за учениците на целодневно обучение. Прогнозното количество, което ще се доставя е за 175ученика за срок от 17.09.2017 г. до 31.05.2018 г. и за 30 ученика за период от 16.09.2018 до 15.06.2019 г.   Броят на учениците, за които ще се осигурява обедно хранене, е приблизителен - може да бъде увеличен или намален в замисимост от броя на учащите и се определя при всяка конкретна заявка, прогнозен брой учебни дни, през които ще се осигурява обедно хранене – 160 за учебната 2018/2019 г. За обяд се предвижда супа, основно ястие, десерт и хляб.

Индивидуален номер на процедурата: 0004099
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 69300.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи