СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Доставка на дизелово гориво В6 за училищни автобуси и училищен трактор на СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе през учебната 2018/2019 година

Дата и час на публикуване: 2018-08-13 12:57:57Последна промяна: 2018-08-13 12:55:16
ID номер: 9076560 Статус: затворена

Доставките са предвидени за три броя училищни автобуси и един училищен трактор на СУ „Христо Ботев“, за които следва да бъдат издадени лимитни карти за безналично плащане по регистрационен номер за всяко МПС, чрез които да се осъществява зареждането. Прогнозно количество- 10 000 литра.

Индивидуален номер на процедурата: 0004055
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 17200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 70247
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-22 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи