СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Специализиран превоз на учители от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2018/2019 г.”

Дата и час на публикуване: 2018-08-06 22:49:39Последна промяна: 2018-08-06 18:43:36
ID номер: 9079326 Статус: възложена

Педоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), изразяваща се в извършване на специализиран превоз на учители през учебната 2018-2019 г. на територията на община Сунгурларе до СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, по обособена позиция (маршрут).

 Автобусния превоз ще се осъществява всеки учебен ден, съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за учебната 2018/2019 учебна година.

Специализиран превоз на учители от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2018/2019 г. с прогнозен брой , както следва:

 

1. гр.Карнобат - с. Лозарево - с. Черница - гр.Сунгурларе и обратно  – 1 курс по 60 км.- 40 човека и 2 курс по 60 км. - 22 човека ;

Индивидуален номер на процедурата: 0004026
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 40500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-21 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи