СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе по обособени позиции през учебната 2017/2018 година

Дата и час на публикуване: 2017-08-30 11:58:48Последна промяна: 2017-08-30 11:58:36
ID номер: 9067776 Статус: възложена

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обявасе провежда в изпълнениена Заповед № РД-08-2033/ 29.08.2017. на Директора на СУ  „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе  и Обява изх.№ РД-16-1199/29.08.2017 г. и във връзка  с възникнала необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Обемът на доставките на закуски и храна за обяд за учениците на СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява доставки на закуски и храна за обяд, в случай, че такава нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му  възложени доставки.

Броят деца и ученици, за които ще трябва да се доставя закуска и храна за обяд, се уточняват с директора на училището или с определен от него служител един учебен ден преди извършването на доставката.

Мястото на изпълнение на доставките по настоящата процедура е: СУ „Христо Ботев”, гр.Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” № 21.

Участниците представят само по една оферта за обособена позиция.Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

Индивидуален номер на процедурата: 0002807
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 69900.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 70247
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-07 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
 • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи
 • документация

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 11:58:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073669501
  Удостоверено време: 30.08.2017 11:58:33
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 08:58:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 11:58:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073669494
  Удостоверено време: 30.08.2017 11:58:29
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 08:58:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 11:58:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073669485
  Удостоверено време: 30.08.2017 11:58:18
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 08:58:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обява АОП № 9067776

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 11:58:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073669479
  Удостоверено време: 30.08.2017 11:58:10
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 08:58:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • относно Пълното описание на поръчката раздел ІV точка 4.3.1.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 23:30:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073831514
  Удостоверено време: 05.09.2017 23:30:43
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 20:30:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед РД-08-2033 29.08.2017

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-09-07 11:01:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073858518
  Удостоверено време: 07.09.2017 11:01:28
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2017 08:01:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 16:11:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073959004
  Удостоверено време: 11.09.2017 16:11:44
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 13:11:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор поз.1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 10:56:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074397287
  Удостоверено време: 29.09.2017 10:56:04
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 07:56:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор поз.2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 10:56:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074397290
  Удостоверено време: 29.09.2017 10:56:07
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 07:56:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори