СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Специализиран превоз на ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2017/2018 г.”

Дата и час на публикуване: 2017-08-28 15:28:55
ID номер: 9067724 Статус: възложена

Откривам процедура за възлагане на обществена поръчкачрез събиране на оферти с обява по чл.186 и сл.от глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.20, ал.3, т.2 с :

 

 1. Предмет на поръчката: „Специализиран превоз на ученициот СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2017/2018 г.

 

Позиция №1Превоз на ученици  І-VІІ клас

Маршрут: с. Манолич – с. Велислав – с. Везенково – с. Садово – с. Бероново – гр. Сунгурларе и обратно–2 /два / курса по 40 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 80 км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 40 ученици.

Позиция №2Превоз на ученици  целодневна организация І-VІІ клас

Маршрут: с. Манолич – с. Везенково – с. Садово – с. Бероново – гр. Сунгурларе - 2 /два/ курса по 40 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 80 км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 20 ученици.

Позиция №3 – Превоз на ученици  І-ХІІ клас

 Маршрут: с. Манолич – с. Везенково – с. Бероново – с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 2 /два/ курса по 50 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 100 км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 41ученици.

Позиция №4Превоз на ученици  целодневна организация І-VІІ клас

Маршрут с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 2 /два/ курса по 15 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 30 км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 12ученици.

Позиция №5 – Превоз на ученици  І-ХII клас

 Маршрут: гр. Сунгурларе – с. Грозден – с. Терзийско и обратно – 2 /два/ курса по 30 км.  и Сингирларе – Грозден - 2 курса по 10 км. В едната посока с обща дължина на маршрута - 80 км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 31ученици.           

Не се допуска превоз на правостоящи ученици при извършване на услугата.

Индивидуален номер на процедурата: 0002764
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 69200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 70247
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-05 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
 • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи
 • оразци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 15:28:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073616941
  Удостоверено време: 28.08.2017 15:28:21
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 12:28:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • описание

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 15:28:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073616944
  Удостоверено време: 28.08.2017 15:28:24
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 12:28:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 15:28:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073616948
  Удостоверено време: 28.08.2017 15:28:29
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 12:28:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 15:28:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073616952
  Удостоверено време: 28.08.2017 15:28:32
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 12:28:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-09-07 10:25:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073857055
  Удостоверено време: 07.09.2017 10:25:51
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2017 07:25:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол стр.1

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 08:53:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074004405
  Удостоверено време: 13.09.2017 08:53:07
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 05:53:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол стр.2

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 08:53:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074004406
  Удостоверено време: 13.09.2017 08:53:11
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 05:53:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол стр.3

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 08:53:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074004407
  Удостоверено време: 13.09.2017 08:53:14
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 05:53:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 09:47:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074335701
  Удостоверено време: 27.09.2017 09:47:07
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 06:47:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 09:47:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074335720
  Удостоверено време: 27.09.2017 09:47:38
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 06:47:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • позиция 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 09:48:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074335765
  Удостоверено време: 27.09.2017 09:48:14
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 06:48:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • позиция 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 09:48:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074335779
  Удостоверено време: 27.09.2017 09:48:35
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 06:48:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • позиция 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-28 14:08:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074375050
  Удостоверено време: 28.09.2017 14:08:27
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2017 11:08:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • анекс към договор 12

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 10:31:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074396407
  Удостоверено време: 29.09.2017 10:31:20
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 07:31:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение към договор №13 / 13.09.2017 год.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 14:53:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074687250
  Удостоверено време: 11.10.2017 14:53:32
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 11:53:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори