СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Доставка на дизелово гориво В6 за училищни автобуси и училищен трактор на СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе през учебната 2017/2018 година.

Дата и час на публикуване: 2017-08-24 15:50:25Последна промяна: 2017-08-24 15:49:48
ID номер: 9067632 Статус: възложена

Доставките са предвидени за три броя училищни автобуси и един училищен трактор на СУ „Христо Ботев“, за които следва да бъдат издадени лимитни карти за безналично плащане по регистрационен номер за всяко МПС, чрез които да се осъществява зареждането. Прогнозно количество- 10 000 литра.

Посоченото количество е прогнозно и не поражда задължение за Възложителя да го поръча в пълен обем.

Индивидуален номер на процедурата: 0002743
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 17200.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 70247
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-31 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
 • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи
 • образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-24 15:47:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073527560
  Удостоверено време: 24.08.2017 15:47:17
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2017 12:47:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-08-24 15:47:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073527562
  Удостоверено време: 24.08.2017 15:47:21
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2017 12:47:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-24 15:47:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073527564
  Удостоверено време: 24.08.2017 15:47:23
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2017 12:47:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД 08-2024/24.08.2017 год.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-08-24 15:47:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073527566
  Удостоверено време: 24.08.2017 15:47:26
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2017 12:47:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-24 15:47:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073527569
  Удостоверено време: 24.08.2017 15:47:28
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2017 12:47:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация публикувана в профила на копувача

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-09-01 13:08:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073728921
  Удостоверено време: 01.09.2017 13:08:06
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2017 10:08:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обява

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-09-01 13:08:08
  Дата и час на промяна: 2017-09-05 22:46:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073831023
  Удостоверено време: 05.09.2017 22:46:59
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 19:46:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол стр.1

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 08:57:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074004537
  Удостоверено време: 13.09.2017 08:57:48
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 05:57:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол стр.2

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 08:57:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074004540
  Удостоверено време: 13.09.2017 08:57:54
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 05:57:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол стр.3

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 08:57:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074004542
  Удостоверено време: 13.09.2017 08:57:58
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 05:57:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-28 14:25:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074375675
  Удостоверено време: 28.09.2017 14:25:05
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2017 11:25:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори