СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Специализиран превоз на учители от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2017/2018 г.”

Дата и час на публикуване: 2017-08-16 17:52:33Последна промяна: 2017-08-16 17:28:10
ID номер: 9067354 Статус: възложена

Предмет на поръчката:

„Специализиран превоз на учители от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2017/2018 г.” ще се осъществява с автобусен транспорт по маршрутно разписание:

1. гр.Карнобат - с. Лозарево - с. Черница - гр.Сунгурларе и обратно  – 3 курса по 60 км, 31човека ;

Превозването на учителите ще се извършва всеки учебен ден по упоменатото разписание и в съответствие с утвърдените от страните часове на тръгване. Не се допуска превоз на правостоящи учители при извършване на услугата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на поръчката: 35 000/ тридесет и пет хиляди /лева без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0002717
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 35000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-28 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
 • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи
 • Д О К У М Е Н Т А Ц И Я УСЛОВИЯ, УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Специализиран превоз на учители от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2017/2018 г.”

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-08-16 17:26:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073315900
  Удостоверено време: 16.08.2017 17:26:39
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2017 14:26:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КНИГА ІІІ - „ОБРАЗЦИ”

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-16 17:26:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073315899
  Удостоверено време: 16.08.2017 17:26:37
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2017 14:26:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КНИГА II - „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ”

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-16 17:26:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073315897
  Удостоверено време: 16.08.2017 17:26:33
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2017 14:26:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • съобщение

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 09:51:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073544721
  Удостоверено време: 25.08.2017 09:51:35
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 06:51:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 13:06:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073671650
  Удостоверено време: 30.08.2017 13:06:51
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 10:06:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 13:06:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073671656
  Удостоверено време: 30.08.2017 13:06:58
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 10:06:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • анекс към договора

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 10:23:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074396168
  Удостоверено време: 29.09.2017 10:23:49
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 07:23:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори