СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво В6 за нуждите на СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, област Бургас през учебната 2016/2017 г.”

Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:27:48Последна промяна: 2016-12-01 15:26:54
ID номер: 9059321 Статус: възложена

Доставяне на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), изразяваща се в извършване на периодични доставки със специализиран транспорт /автомобилни цистерни/ на газьол за промишлени и комунални цели до сградите на СУ "Христо Ботев”, град Сунгурларе, и зареждане на дизелово гориво от бензиностанции на територията на гр. Сунгурларе на училищни автобуси и училищен трактор през учебната 2016-2017 г., по две обособени позиции.

Позиция №1 – „Доставка на газьол за отопление на сградите на СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе през учебната 2016/2017 година.“ 

 Прогнозно количество- 30 000 литра.

  Позиция №2 – „Доставка на дизелово гориво В6 за училищни автобуси и училищен трактор на СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе през учебната 2016/2017 година.

Прогнозно количество- 10 000 литра.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001676
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 65200.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-08 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
 • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи
 • Документация гориво

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:25:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058750589
  Удостоверено време: 01.12.2016 15:25:56
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 13:25:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:26:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058750604
  Удостоверено време: 01.12.2016 15:26:02
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 13:26:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация гориво

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:26:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058750617
  Удостоверено време: 01.12.2016 15:26:08
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 13:26:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка - гориво

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:26:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058750630
  Удостоверено време: 01.12.2016 15:26:14
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 13:26:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 15:26:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058750645
  Удостоверено време: 01.12.2016 15:26:22
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 13:26:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет:„Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво В6 за нуждите на СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, област Бургас през учебната 2016/2017 г.”

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 11:08:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059951730
  Удостоверено време: 09.12.2016 11:08:21
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 09:08:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-14 09:42:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060704760
  Удостоверено време: 14.12.2016 09:42:36
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2016 07:42:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор - Позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 09:41:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061672297
  Удостоверено време: 20.12.2016 09:41:19
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2016 07:41:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор - Позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 09:41:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061672310
  Удостоверено време: 20.12.2016 09:41:24
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2016 07:41:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори