СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Специализиран превоз на ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2016/2017 г.”

Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:28:05Последна промяна: 2016-09-09 10:52:47
ID номер: 9055962 Статус: възложена

„Специализиран превоз на ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2016/2017 г.”

Позиция №1 – Превоз на ученици  І-VІІІ клас
Маршрут: с. Манолич – с. Велислав – с. Везенково – с. Садово – с. Бероново – гр. Сунгурларе и обратно – 2 /два / курса по 40 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 80 км.
Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 35 ученици.


Позиция №2 – Превоз на ученици  целодневна организация І-VІІІ клас
Маршрут: гр. Сунгурларе - с. Бероново - с. Садово – с. Везенково – с. Манолич - 2 /два/ курса по 40 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 80 км.
Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 20 ученици.


Позиция №3 – Превоз на ученици  І-ХІІ клас
 Маршрут: гр. Сунгурларе – с. Пъдарево – с. Мокрен и обратно – 2 /два/ курса по 40 км.  с обща дължина на маршрута - 80 км.
Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 19 ученици.

Позиция №4 – Превоз на ученици  ІХ-ХІІ клас
Маршрут:  с. Манолич – с. Велислав – с. Везенково – с. Садово – гр. Сунгурларе и обратно – 2 /два/ курса по 40 км. в едната посока с обща дължина на маршрута – 80 км.
Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 11 ученици.

Позиция №5 – Превоз на ученици  І-ХII клас
 Маршрут: гр. Сунгурларе – с. Грозден – с. Терзийско и обратно – 2 /два/ курса по 30 км.  с обща дължина на маршрута - 60 км.
Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 20 ученици.    


Индивидуален номер на процедурата: 0001196
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 68000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-12 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
 • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:43:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050966692
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:43:06
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:43:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:43:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050966693
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:43:11
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:43:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:43:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050966698
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:43:15
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:43:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:43:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050966707
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:43:22
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:43:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:43:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050966720
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:43:29
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:43:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет:„Специализиран превоз на ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2016/2017 г.”

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-09-09 10:58:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051623480
  Удостоверено време: 09.09.2016 10:58:31
  Удостоверено време по UTC: 09.09.2016 07:58:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-14 13:49:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052026509
  Удостоверено време: 14.09.2016 13:49:34
  Удостоверено време по UTC: 14.09.2016 10:49:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за превоз на ученици I - VIII клас

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:59:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052493185
  Удостоверено време: 20.09.2016 11:59:02
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 08:59:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за превоз на ученици целодневна организация I - VIII клас

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:59:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052493199
  Удостоверено време: 20.09.2016 11:59:09
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 08:59:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за превоз на ученици I -XII клас

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:59:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052493210
  Удостоверено време: 20.09.2016 11:59:18
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 08:59:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за превоз на ученици IX - XII клас

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:59:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052493221
  Удостоверено време: 20.09.2016 11:59:24
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 08:59:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за превоз на ученици I - XII клас

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:59:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052493228
  Удостоверено време: 20.09.2016 11:59:30
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 08:59:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори