СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе по обособени позиции през учебната 2016/2017 година

Дата и час на публикуване: 2016-08-30 16:58:01Последна промяна: 2016-09-09 10:50:57
ID номер: 9055943 Статус: възложена

Кратко описание: Предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), изразяваща се в доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците от СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе през учебната 2016/2017 година по предварителни заявки от училището.
 
Обособената позиция: №1
 “Приготвяне и доставка на готови закуски за децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас на СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе за учебната 2016/2017 г.”
 Обособената позиция: №2
„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІІ клас на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе през учебната 2016/2017 г.“

Индивидуален номер на процедурата: 0001195
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 69900.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-12 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
 • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:04:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050964717
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:04:10
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:04:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:04:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050964735
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:04:23
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:04:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически изисквания и спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:04:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050964741
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:04:31
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:04:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:04:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050964745
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:04:36
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:04:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:04:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050964750
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:04:43
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:04:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет:„Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе по обособени позиции през учебната 2016/2017 година

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-09-09 10:51:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051623056
  Удостоверено време: 09.09.2016 10:51:50
  Удостоверено време по UTC: 09.09.2016 07:51:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол комисия

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-14 13:52:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052026733
  Удостоверено време: 14.09.2016 13:52:22
  Удостоверено време по UTC: 14.09.2016 10:52:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставяне на закуски

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 12:04:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052493534
  Удостоверено време: 20.09.2016 12:04:06
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 09:04:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на храна за обяд

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 12:04:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052493549
  Удостоверено време: 20.09.2016 12:04:19
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 09:04:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори