СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Специализиран превоз на учители от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2016/2017 г.”

Дата и час на публикуване: 2016-08-12 14:17:05Последна промяна: 2016-08-25 14:26:24
ID номер: 9055256 Статус: възложена

Предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), изразяваща се в извършване на специализиран превоз на учители през учебната 2016-2017 г. на територията на община Сунгурларе до СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, по обособена позиция (маршрут) както следва:

1. гр.Карнобат-с. Лозарево - с. Черница - гр.Сунгурларе и обратно  – 3 курса по 60 км, 31 човека ;

Автобусния превоз ще се осъществява всеки учебен ден, съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за учебната 2016/2017 учебна година.

Индивидуален номер на процедурата: 0001140
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 35000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-29 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
 • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 14:40:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050389406
  Удостоверено време: 12.08.2016 14:40:08
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2016 11:40:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 14:40:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050389421
  Удостоверено време: 12.08.2016 14:40:28
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2016 11:40:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 14:40:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050389425
  Удостоверено време: 12.08.2016 14:40:35
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2016 11:40:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 14:40:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050389430
  Удостоверено време: 12.08.2016 14:40:49
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2016 11:40:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 14:41:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050389441
  Удостоверено време: 12.08.2016 14:41:00
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2016 11:41:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 14:26:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050783920
  Удостоверено време: 25.08.2016 14:26:25
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 11:26:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:55:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050967278
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:55:00
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:55:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 17:55:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050967287
  Удостоверено време: 30.08.2016 17:55:10
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2016 14:55:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори