СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Доставка на дизелово гориво / газьол за нуждите на СУ "Христо Ботев"

Дата и час на публикуване: 2019-10-16 15:11:46Последна промяна: 2019-10-16 15:11:26
АОП номер: 939185 / 04132-2019-0004 Статус: възложена

Доставка на дизелово гориво / газьол за нуждите на СУ "Христо Ботев"

Индивидуален номер на процедурата: 0005588
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 160900.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи