СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Доставка на газьол за отопление за нуждите на СУ "Христо Ботев" - Сунгурларе

Дата и час на публикуване: 2017-09-28 15:59:17Последна промяна: 2018-04-11 13:51:37
АОП номер: 04132-2017-0001 Статус: приключена

Доставка на газьол за отопление за нуждите на СУ "Христо Ботев" - Сунгурларе

Индивидуален номер на процедурата: 0003634
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи