СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Специализиран превоз на учители от СОУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2014/2015 г.

Дата и час на публикуване: 2016-03-24 15:42:37Последна промяна: 2016-04-07 13:59:49
Статус: възложена

Специализиран превоз на учителиот СОУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2014/2015 г.

1. Решение за откриване на процедура чрез Публична покана

2. Публична покана

3. Документи за участие

4. Образци на документи

5. Протокол и решение на комисията

6. Договор

7. Фактура

Индивидуален номер на процедурата: 0000588
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 22500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-28 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
  • Телефон/и за контакт: 0877 879 996