СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІІ КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ

Дата и час на публикуване: 2015-08-31 15:37:50Последна промяна: 2016-04-07 14:32:32
ID номер: 9045381 Статус: възложена

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІІ КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ

1. Решение за откриване на обществена поръчка чрез Публична покана

2. Публична покана

3. Документи за участие

4. Протокол на комисията

5. Договор

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000587
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 65260.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-08 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
  • Телефон/и за контакт: 0877 879 996