СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Специализиран превоз на учители от СОУ Христо Ботев град Сунгурларе през учебната 2015г/2016г

Дата и час на публикуване: 2015-08-13 15:33:03Последна промяна: 2016-04-07 14:37:28
Статус: възложена

Специализиран превоз на учители от СОУ Христо Ботев град Сунгурларе през учебната 2015г/2016г

 

1. Решение за откриване на обществена поръчка чрез Публична покана

2. Публична покана

3. Документация за участие

4. Образци на документи

5. Протокол на комисията

6. Договор

Индивидуален номер на процедурата: 0000586
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 33000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-24 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
  • Телефон/и за контакт: 0877 879 996