СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Специализиран превоз на ученици от СОУ Христо Ботев град Сунгурларе през учебната 2015г/2016г

Дата и час на публикуване: 2015-08-28 15:28:00Последна промяна: 2016-04-07 14:29:52
Статус: възложена

Специализиран превоз на ученици от СОУ Христо Ботев град Сунгурларе през учебната 2015г/2016г

 

1. Решение за откриване на процедура чрез Публична покана

2. Публична покана

3. Документи за участие

4. Образци на документи

5. Протокол на комисията

6. Договор позиция №1

7. Договор позиция №2

8. Договор позиция №3

9. Договор позиция №4

10. Договор - Пъдарево - Мокрен

11. Договор - Славянци - Чубра

12. Договор - С-ре - Прилеп

13. Договор - С-ре -Терзийско - Грозден

14. Фактура - превоз ученици м.09.2015

15. Фактура - превоз ученици м.10.2015

16. Фактура - превоз ученици м.11.2015

17. Фактура - превоз ученици м.12.2015

18. Фактура - превоз ученици м.01.2016

19. Фактура - превоз ученици м.02.2016

20. Фактура - превоз ученици м.03.2016

Индивидуален номер на процедурата: 0000585
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 57000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-07 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
  • Телефон/и за контакт: 0877 879 996