СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Доставка на закуска/плод на учениците от ПГ и І-ІV клас в СОУ "Христо Ботев " - град Сунгурларе през учебната 2015/2016 г.

Дата и час на публикуване: 2016-03-24 15:58:41Последна промяна: 2016-04-07 11:43:57
ID номер: 9045392 Статус: възложена

Доставка на закуска/плод на учениците от ПГ и І-ІV клас в СОУ "Христо Ботев " - град Сунгурларе през учебната 2015/2016 г.

 

1. Решение за откриване на обществена поръчка чрез Публична покана

2. Публична покана

3. Документи за участие

4. Приложения

5. Протокол и решение на комисията

6. Договор

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000584
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 21000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-08 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
  • Телефон/и за контакт: 0877 879 996