СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Извършване на строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в СОУ "Христо Ботев" - гр.Сунгурларе по НП "Модернизация на материалната база в училище - 2014". Строително монтажните работи включват ремонт на подова настилка на физкултурен салон

Дата и час на публикуване: 2014-11-14 15:10:49Последна промяна: 2016-04-07 11:48:50
Статус: възложена

Извършване на строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в СОУ "Христо Ботев" - гр.Сунгурларе по НП "Модернизация на материалната база в училище - 2014". Строително монтажните работи включват ремонт на подова настилка на физкултурен салон

 

1. Решение за откриване на обществена поръчка чрез Публична покана 

2. Публична покана

3. Указания за участие

4. Методика за оценка и класиране

5. Документи за участие

6. Технически спецификации

7. Протокол и решение на комисията

8. Договор инвеститорски контрол

9. Договор

10. Платежно

11. Фактура и платежно

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000583
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 31615.92 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-25 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радостина Кръстева
  • Телефон/и за контакт: 0877 879 996