СУ Христо Ботев - град Кочериново

Договаряне без предварително обявление

Дата и час на публикуване: 2017-02-14 14:54:45Последна промяна: 2017-02-22 11:15:14
АОП номер: 01781-2017-0001 Статус: възложена

Доставка на гориво за отопление за нуждите на училище "Христо Ботев" град Кочериново

Индивидуален номер на процедурата: 0001976
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кочериново
Прогнозна стойност: 110000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09135100-5
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-23 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Надя Георгиева Коюмджийска
  • Телефон/и за контакт: 07053 2236
Документи