СУ Христо Ботев - град Кочериново

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01781-2017-0001статус: възложена

Договаряне без предварително обявление

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-23 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-02-14 14:54:45