СУ Христо Ботев - град Кочериново

„Доставка на хранителни продукти по следните групи: „Пакетирани хранителни продукти”, „Зеленчукови и плодови консерви”, „Плодове и зеленчуци”, „Месо и месни продукти, риба”, „Хляб и хлебни изделия”, „Мляко и млечни продукти”; „Кокоши яйца”, за нуждите на СОУ „Христо Ботев” гр.Кочериново” за срок от една година”

Дата и час на публикуване: 2016-03-31 11:22:15Последна промяна: 2016-04-12 16:42:27
ID номер: 9051902 Статус: възложена

Доставка на хранителни продуки за нуждите на училище стол.

Индивидуален номер на процедурата: 0000612
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кочериново
Прогнозна стойност: 26000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-11 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Венета Чергарска
  • Телефон/и за контакт: 07053/2236; 0898810105
Документи