СУ Христо Ботев - град Кочериново

Доставка на хранителни продукти на СОУ "Христо Ботев" град Кочериново

Дата и час на публикуване: 2015-03-18 17:06:30Последна промяна: 2015-09-23 17:07:43
ID номер: 9039921 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти на СОУ "Христо Ботев" град Кочериново

Индивидуален номер на процедурата: 0000322
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кочериново
Прогнозна стойност: 30000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-30 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Надя Коюмджийска
 • Телефон/и за контакт: 07053/2236
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 17:06:30
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 17:06:30
 • Оферта

  Вид на документа: Покана до кандидат при състезателен диалог
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 17:06:30
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 17:06:30
 • Декларации за участие

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 17:06:30
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 17:06:30
 • Заповед

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-03-23 17:10:36