СУ Христо Ботев - град Кочериново

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9051902статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти по следните групи: „Пакетирани хранителни продукти”, „Зеленчукови и плодови консерви”, „Плодове и зеленчуци”, „Месо и месни

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-31 11:22:15
ID номер: 9039921статус: възложена

Доставка на хранителни продукти на СОУ "Христо Ботев" град Кочериново

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-18 17:06:30