Средно училище Христо Ботев - село Баните

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Христо Ботев" - с. Баните

Дата и час на публикуване: 2018-01-10 11:09:38Последна промяна: 2018-01-10 11:08:50
АОП номер: 03989-2018-0001 Статус: отворена

Доставка на течто гориво за отопление за нуждите на СУ "Христо Ботев" - с. Баните по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен транспорт от Изпълнителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0003261
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Баните
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 4940
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Пенчо Токучев
  • Телефон/и за контакт: 03025-2272
Документи