Средно училище Христо Ботев - село Баните

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 03989-2018-0001статус: отворена

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Христо Ботев" - с. Баните

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-01-10 11:09:38