Средно училище Любен Каравелов - град Несебър

Доставка на готова храна за изхранване на учениците от I до IV клас 2015 / 2016

Дата и час на публикуване: 2015-09-30 16:00:00Последна промяна: 2016-11-22 14:49:58
Статус: затворена

Доставка на готова храна за изхранване на учениците от I до IV клас 2015 / 2016

Индивидуален номер на процедурата: 0001600
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Несебър
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-13 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 16:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 16:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 16:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-10-01 14:48:28
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 17:00:00