Средно училище Любен Каравелов - град Несебър

Изграждане на нови класни стаи за целодневно обучение от I до VII клас в СОУ „Любен Каравелов“ в УПИ I-общ., кв.57 /51500.502.429/ по плана на гр. Несебър

Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00Последна промяна: 2016-11-22 15:13:15
АОП номер: 02615-2015-0001 Статус: възложена

Изграждане на нови класни стаи за целодневно обучение от I до VII клас в СОУ „Любен Каравелов“ в УПИ I-общ., кв.57 /51500.502.429/ по плана на гр. Несебър

Индивидуален номер на процедурата: 0001601
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Несебър
Прогнозна стойност: 350000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45214220
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-25 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • Проекто договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • Количествена сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • част Архитектура

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • част ВиК

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • част Електро

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • част Конструкции

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • част ОВК

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • част ПБЗ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00
 • Разяснения

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-19 15:05:03
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 17:00:00
 • Съобщение за ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-30 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-19 15:08:34
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 15:11:26
 • Информация за изпълнението на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-19 15:12:13