Средно училище Любен Каравелов - град Несебър
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02615-2015-0001статус: възложена

Изграждане на нови класни стаи за целодневно обучение от I до VII клас в СОУ „Любен Каравелов“ в УПИ I-общ., кв.57 /51500.502.429/ по плана на гр. Несебър

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-02-25 16:00:00