Средно училище Георги Измирлиев - град Горна Оряховица

,, Благоустрояване южна спортна площадка в СУ ,,Георги Измирлиев‘‘ гр.Горна Оряховица.

Дата и час на публикуване: 2017-07-12 13:19:19Последна промяна: 2017-07-12 13:18:56
ID номер: 0002596 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е благоустрояване на спортната площадка на СУ „Георги Измирлиев“ гр.Горна Оряховица. Видовете СМР, ще се извършат съгласно Техническа спецификация, която е неразделна част от настоящата Обява.

Индивидуален номер на процедурата: 0002596
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Горна Оряховица
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Зорница Тананеева-специалист Обществени поръчки
 • Телефон/и за контакт: 0618 60874
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 13:21:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072341906
  Удостоверено време: 12.07.2017 13:21:02
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 10:21:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 13:21:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072341907
  Удостоверено време: 12.07.2017 13:21:05
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 10:21:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 13:21:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072341910
  Удостоверено време: 12.07.2017 13:21:09
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 10:21:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 13:21:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072341916
  Удостоверено време: 12.07.2017 13:21:11
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 10:21:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 13:21:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072341919
  Удостоверено време: 12.07.2017 13:21:15
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 10:21:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 07.08.2017г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:46:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073101881
  Удостоверено време: 08.08.2017 15:46:36
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2017 12:46:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-22 13:33:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073460324
  Удостоверено време: 22.08.2017 13:33:11
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2017 10:33:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори