Средно училище Георги Измирлиев - град Горна Оряховица

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9076816статус: възложена

„ Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на СУ „Георги Измирлиев“ гр.Горна Оряховица по обособени позиции: Обособена позиция №1:,, Доставка на 9 броя

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-12 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-05 11:14:20
ID номер: 0002596статус: възложена

,, Благоустрояване южна спортна площадка в СУ ,,Георги Измирлиев‘‘ гр.Горна Оряховица.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-12 13:19:19