СУ Христо Ботев Айтос

Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/, необходим за отопление на Средно училище "Христо Ботев",гр.Айтос.

Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:33:40
АОП номер: № 880692 Статус: отворена

Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/,необходим за отопление на Средно училище "Христо Ботев", гр.Айтос.

Индивидуален номер на процедурата: 0004407
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Айтос
Прогнозна стойност: 77000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Пенка Кирязова
 • Телефон/и за контакт: 055822320
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 12:34:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092996186
  Удостоверено време: 28.11.2018 12:34:57
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 10:34:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор№949 за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова борса"АД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 09:33:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093549930
  Удостоверено време: 17.12.2018 09:33:38
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 07:33:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка № 884474

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 09:35:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093629032
  Удостоверено време: 19.12.2018 09:35:28
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 07:35:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори