Община Сливница

„Изработване на работен проект и текущ ремонт – въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ за енергийна ефективност, – гр. Сливница, обл. Софийска“

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 19:23:03Последна промяна: 2019-07-22 15:23:49
ID номер: 9090043 Статус: приключена

„Изработване на работен проект и текущ ремонт – въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ за енергийна ефективност, – гр. Сливница, обл. Софийска“

Индивидуален номер на процедурата: 0005117
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливница
Прогнозна стойност: 109453.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Лидия Александрова Франк
 • Телефон/и за контакт: 0893 615113
Документи
 • Доклад, резюме и сертификат за ЕЕ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 19:23:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104562051
  Удостоверено време: 08.07.2019 19:23:14
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 16:23:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • количествена сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 19:23:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104562056
  Удостоверено време: 08.07.2019 19:23:18
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 16:23:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява а събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 19:23:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104562057
  Удостоверено време: 08.07.2019 19:23:22
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 16:23:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация, проект на договор и образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 19:26:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104562098
  Удостоверено време: 08.07.2019 19:26:54
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 16:26:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 15:37:17
 • Протокол комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-24 12:25:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105745647
  Удостоверено време: 24.07.2019 12:25:59
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2019 09:25:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори