Община Сливница

„Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил ведно с оборудване – кран за повдигане и обслужване на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци 3 куб.м.“

Дата и час на публикуване: 2020-02-10 15:24:17
АОП номер: 00846-2020-0001 Статус: отворена

Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил ведно с оборудване – кран за повдигане и обслужване на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци 3 куб.м.

Индивидуален номер на процедурата: 0005973
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливница
Прогнозна стойност: 160000.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34144511
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: За обществената поръчка - Албена Стоилкова, за технически въпроси - Дафин Лазаров
  • Телефон/и за контакт: +359 727-42354
Документи