Община Сливница

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Сливница по Операция 3 „Осигуряване на топъл обяд“ по Договор № BG05FMOP001-3.002-0198-C01, сключен между Община Сливница и Министерство на труда и социалната политика

Дата и час на публикуване: 2017-05-10 13:06:02Последна промяна: 2017-05-10 13:05:55
АОП номер: 00846-2017-0002 Статус: възложена

Хранителните продукти се доставят за Домашен социален патронаж - гр. Сливница по сключен Договор № BG05FMOP001-3.002-0198-C01 между Община Сливница и Министерство на труда и социалната политика по Операция 3 „Осигуряване на топъл обяд“ за социално слаби хора. Същите трябва да съответстват с действащите закони на Република България.Възлагането на настоящата обществена поръчка е по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП - когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя. Договорът за доставка на храни за социалната услуга "Топъл обяд" на територията на община Сливница изтече на 30.04.2017 г. На 28.04.2017 г. Управляващия орган - АСП чрез Дирекция МСПЕИ е подписал с община Сливница Допълнително споразумение 1 към Договор BG05FMOP001-3.002-0198-C01, съгласно чл.2.2 от който Партньорската организация - Община Сливница предоставя топъл обяд, считано от 01.05.2017 г. Предвид изложеното за общината са налице изключителни обстоятелства, дължащи се на късното сключване на договор с управляващия орган, от който е видно, че има осигурено финансиране за социалната услуга "Топъл обяд" и за нея е невъзможно да спази сроковете по чл.178, ал.2 и 3 от ЗОП предвид, че общината не разполага със собствен финансов ресур за да поеме плащането на хранителните доставки и че услугата "Топъл обяд" е социална услуга, която се предоставя на уязвими групи от населението, които за времето за провеждане на процедурата биха били лищени от храна и достойно съществуване, което би нагнетило обществено недоволство и би причинило вреди на социалния мир. Поради това за общината е налице неотложност, която не се дължи на възложителя, а на трета страна. Това обуславя избора на този тип процедура.

Индивидуален номер на процедурата: 0002322
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливница
Прогнозна стойност: 83875.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-16 16:55:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Албена Стоилкова
 • Телефон/и за контакт: 0727 42354
Документи
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-05-10 13:05:29
  Дата и час на промяна: 2017-05-15 16:52:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070237488
  Удостоверено време: 15.05.2017 16:52:35
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2017 13:52:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-10 13:05:32
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070095736
  Удостоверено време: 10.05.2017 13:05:32
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2017 10:05:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация на продуктите

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-10 13:05:35
  Дата и час на промяна: 2017-05-15 14:46:07
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070231455
  Удостоверено време: 15.05.2017 14:46:07
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2017 11:46:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:20:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070364669
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:20:38
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:20:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от преговорите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 11:30:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070432896
  Удостоверено време: 22.05.2017 11:30:35
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2017 08:30:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 14:50:04
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070442849
  Удостоверено време: 22.05.2017 14:50:04
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2017 11:50:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 14:50:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070442902
  Удостоверено време: 22.05.2017 14:50:55
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2017 11:50:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори