Община Сливница

„ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и строителство с материали на възложителя) на обект „Уличен дъждовен канал ф400мм за отводняване на пътните платна по ул. „Оборище" до точка на заустване по ОТ ОТ 319-45-44-40-43, гр.Сливница"“

Дата и час на публикуване: 2019-12-03 17:22:35
Документи