Община Сливница

„ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и строителство с материали на възложителя) на обект „Уличен дъждовен канал ф400мм за отводняване на пътните платна по ул. „Оборище" до точка на заустване по ОТ ОТ 319-45-44-40-43, гр.Сливница"“

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:01:34
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:01:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113290874
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:01:59
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:01:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:02:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113290891
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:02:13
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:02:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:02:16
  Дата и час на промяна: 2019-12-03 16:55:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113617875
  Удостоверено време: 03.12.2019 16:55:41
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 14:55:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори