СУ Петко Рачов Славейков Кърджали

„Доставка на технологично оборудване за изграждане на иновативен STEM център в СУ „Петко Рачов Славейков", гр. Кърджали, интеграция на доставеното оборудване, и провеждане на обучение за работа с него“

Дата и час на публикуване: 2021-05-22 07:56:51
АОП номер: 01963-2021-0001 Статус: затворена

„Доставка на технологично оборудване за изграждане на иновативен STEM център в СУ „Петко Рачов Славейков", гр. Кърджали, интеграция на доставеното оборудване, и провеждане на обучение за работа с него“

Индивидуален номер на процедурата: 0006841
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 168098.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-05-22 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гроздан Иванов Грозев
  • Телефон/и за контакт: 0887197213
Документи