СУ Петко Рачов Славейков Кърджали

Извършване на услуга по организиране на летни на ученици по проект №BG05М2ОР001-3.002-0015 "Училищ за шампиони", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. за 358 деца, вкл. настаняване, хранене, обучение

Дата и час на публикуване: 2016-11-28 17:00:00Последна промяна: 2017-02-20 15:44:57
АОП номер: 01963-2016-0002 Статус: затворена

Извършване на услуга по организиране на летни на ученици по проект №BG05М2ОР001-3.002-0015 "Училищ за шампиони", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. за 358 деца, вкл. настаняване, хранене, обучение

Индивидуален номер на процедурата: 0001637
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 210202.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55243000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-21 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 17:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 17:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 17:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 17:00:00
 • Решение за откриване на процеура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 17:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 17:00:00
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-11-30 11:52:35
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 16:09:48
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-12 16:15:28
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 08:48:33
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 08:48:50
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 08:49:13