СУ Петко Рачов Славейков Кърджали

Доставка на материали по проект "Училище за шампиони", финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.

Дата и час на публикуване: 2016-11-23 13:07:50Последна промяна: 2016-12-21 16:31:33
Статус: затворена

Доставка на материали по проект "Училище за шампиони", финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001589
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 223588.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-15 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гроздан Грозев
 • Телефон/и за контакт: 0887 197 213
Документи
 • Решение за откриване на процеудра

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 13:36:59
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 13:07:50
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 13:07:50
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 13:07:50
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 13:07:50
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 13:07:50
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-16 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 14:25:21
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-17 15:41:41
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-01 15:42:54
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 15:43:00
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-20 15:44:27
 • Решение

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 14:06:40
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 16:43:33
 • Протокол на комисията №5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-22 16:33:33
 • Протокол на комисията №6

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-01 16:37:18
 • Протокол на комисията №7

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 16:37:37
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 16:21:45