СУ Петко Рачов Славейков Кърджали

Доставка на горива - газьол за отопление със съдържание на сяра-0,001% и дизелово гориво Б6, предназначено за отопление със съдържание на сяра-0,0001%.- за срок от четири години

Дата и час на публикуване: 2014-10-22 13:10:14Последна промяна: 2016-06-15 13:11:27
АОП номер: 01963-2014-0001 Статус: възложена

Доставка на горива - газьол за отопление със съдържание на сяра-0,001% и дизелово гориво Б6, предназначено за отопление със съдържание на сяра-0,0001%.- за срок от четири години

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000943
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи