Община Ситово

„Упражняване на строителен надзор на проект №19/07/2/0/00728 „Реконструкция и рехабилитация на път Път SLS1111 /II/21, Коларово-Силистра/ Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800“

Дата и час на публикуване: 2018-07-02 16:54:41Последна промяна: 2018-07-02 16:54:37
АОП номер: 00630-2018-0003 Статус: приключена

Настоящата обществена поръчка е с предмет: Упражняване на строителен надзор на проект №19/07/2/0/00728 "Реконструкция и рехабилитация на път Път SLS1111/II-21, Коларово-Силистра/Нова Попина-Искра-Ситово/III-216/ от км 0+000 до 9+800".

Индивидуален номер на процедурата: 0003899
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 983674.55 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-23 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Татяна Христова
  • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи