Община Ситово

Доставка чрез покупка при условията на 30/тридесет/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (миниван 6+1) за нуждите на Община Ситово

Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:52:31Последна промяна: 2017-08-10 15:02:26
АОП номер: 00630-2017-0005 Статус: отворена

Обект на насточщата обществена поръчка е доставката чрез покупка при условията на 30/тридесет/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (миниван 6+1) за нуждите на Община Ситово.

Индивидуален номер на процедурата: 0002700
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 37500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34100000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-01 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Христова
 • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи
 • Решение №12 от 10.08.2017г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:02:25
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073159934
  Удостоверено време: 10.08.2017 15:02:25
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 12:02:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение по образец на АОП в РОП с №800149 от 10.08.2017г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:03:30
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073159974
  Удостоверено време: 10.08.2017 15:03:30
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 12:03:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление по образец на АОП в РОП с №800151 от 10.08.2017г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:03:36
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073159978
  Удостоверено време: 10.08.2017 15:03:36
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 12:03:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:03:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073159987
  Удостоверено време: 10.08.2017 15:03:47
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 12:03:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:03:53
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073159994
  Удостоверено време: 10.08.2017 15:03:53
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 12:03:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:04:04
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073160001
  Удостоверено време: 10.08.2017 15:04:04
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 12:04:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори