Община Ситово

Пазарна консултация за определяне на пазарната стойност на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на консултантски услуги по изготвяне на заявление за подпомагане и цялостна подготовка за кандидатстване на Община Ситово за „Реконструкция на общински път SLS 1114 р-н ІІІ-216 Любен - Ястребна - р-н ІІІ-218 от км. 2+770 до км.3+620“ Краен срок за подаване на индикативни оферти: 06.12.2022г., 17:00 часа

Дата и час на публикуване: 2022-11-29 16:20:31Последна промяна: 2022-11-29 15:53:13
Документи