Община Ситово

Пазарна консултация за определяне на разхода за изпълнение на „Доставка на обзавеждане и оборудване около мини футболно игрище към проект „Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към Основно училище "Отец Паисий", с.Добротица, Община Ситово"“ Краен срок за подаване на оферти: 21.07.2022г., 17:00 часа

Дата и час на публикуване: 2022-07-14 13:30:33Последна промяна: 2022-07-14 13:29:15
Документи