Община Ситово

Пазарна консултация за определяне на разхода за изпълнение на "Осъществяване на консултантски услуги за управление на проект „„Реконструкция на улици в населените места в Община Ситово: - ул. „Нов живот – от о.т. 50 до о.т. 53“ с.Ситово - ул. „Горна махала – от о.т. 157 до о.т. 158“ с.Искра - ул. „Камчия – от о.т. 182 до о.т. 189“ с.Попина”“ Краен срок за подаване на индикативни оферти: 06.07.2022г., 17:00 часа

Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:07:22
Документи
 • Заповед №234 от 29.06.2022г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:13:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000188344410
  Удостоверено време: 29.06.2022 15:13:50
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2022 12:13:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:13:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000188344411
  Удостоверено време: 29.06.2022 15:13:53
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2022 12:13:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Запитване за оферта по образец на МИГ

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:13:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000188344420
  Удостоверено време: 29.06.2022 15:13:56
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2022 12:13:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:13:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000188344425
  Удостоверено време: 29.06.2022 15:13:58
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2022 12:13:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърден на 08.07.2022г. Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-07-08 16:12:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000189291653
  Удостоверено време: 08.07.2022 16:12:28
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2022 13:12:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-07-08 16:13:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000189291785
  Удостоверено време: 08.07.2022 16:13:30
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2022 13:13:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №15 от 08.07.2022г. за определяне на разхода по обществена поръчка с предмет „Осъществяване на консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция на улици в населените места в Община Ситово: - ул. „Нов живот – от о.т. 50 до о.т. 53“ с.Ситово - ул. „Горна махала – от о.т. 157 до о.т. 158“ с.Искра;- ул. „Камчия – от о.т. 182 до о.т. 189“ с.Попина”“ към проектно предложение с наименование: „Реконструкция на улици в населените места в Община Ситово: - ул. „Нов живот – от о.т. 50 до о.т. 53“ с.Ситово - ул. „Горна махала – от о.т. 157 до о.т. 158“ с.Искра;- ул. „Камчия – от о.т. 182 до о.т. 189“ с.Попина”“

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-07-08 16:16:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000189292099
  Удостоверено време: 08.07.2022 16:16:31
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2022 13:16:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори