Община Ситово

Пазарна консултация за определяне на разхода за изпълнение на "Осъществяване на консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община Ситово“ Краен срок за подаване на индикативни оферти: 06.07.2022г., 17:00 часа

Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:05:07Последна промяна: 2022-06-29 14:21:59
Документи
 • Заповед №233 от 29.06.2022г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:07:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000188343454
  Удостоверено време: 29.06.2022 15:07:01
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2022 12:07:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:07:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000188343462
  Удостоверено време: 29.06.2022 15:07:04
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2022 12:07:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Запитване за оферта по образец на МИГ

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:07:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000188343473
  Удостоверено време: 29.06.2022 15:07:07
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2022 12:07:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:07:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000188343479
  Удостоверено време: 29.06.2022 15:07:10
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2022 12:07:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърден Протокол на 08.07.2022г. от работата на комисията

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-07-08 16:06:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000189290976
  Удостоверено време: 08.07.2022 16:06:28
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2022 13:06:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-07-08 16:09:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000189291283
  Удостоверено време: 08.07.2022 16:09:23
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2022 13:09:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №14 от 08.07.2022г. за определяне на разхода по обществена поръчка с предмет „Осъществяване на консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община Ситово“ към проектно предложение с наименование: „Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община Ситово“

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-07-08 16:11:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000189291478
  Удостоверено време: 08.07.2022 16:11:11
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2022 13:11:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори