Община Ситово

Пазарна консултация за определяне на разхода за изпълнение на бъдещо СМР по проект: Реконструкция на улици в населените места в Община Ситово: - ул. „Нов живот – от о.т. 50 до о.т. 53“ с.Ситово - ул. „Горна махала – от о.т. 157 до о.т. 158“ с.Искра - ул. „Камчия – от о.т. 182 до о.т. 189“ с.Попина” Краен срок за подаване на индикативни оферти: 26.05.2022г., 17:00 часа

Дата и час на публикуване: 2022-05-16 11:01:57Последна промяна: 2022-05-16 11:01:53
Документи
 • Заповед №178 от 16.05.2022г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-05-16 11:02:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000183599204
  Удостоверено време: 16.05.2022 11:02:22
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2022 08:02:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за предоставяне на индикативни оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-05-16 11:02:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000183599210
  Удостоверено време: 16.05.2022 11:02:25
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2022 08:02:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2022-05-16 11:02:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000183599215
  Удостоверено време: 16.05.2022 11:02:28
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2022 08:02:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на приложения

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2022-05-16 11:02:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000183599219
  Удостоверено време: 16.05.2022 11:02:31
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2022 08:02:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на КСС - Ситово, Искра, Попина

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2022-05-16 11:02:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000183599224
  Удостоверено време: 16.05.2022 11:02:33
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2022 08:02:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-05-31 11:08:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000185117579
  Удостоверено време: 31.05.2022 11:08:54
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2022 08:08:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-05-31 11:08:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000185117587
  Удостоверено време: 31.05.2022 11:08:58
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2022 08:08:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №10 от 30.05.2022г. за определяне на разхода

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-05-31 11:09:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000185117594
  Удостоверено време: 31.05.2022 11:09:02
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2022 08:09:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори