Община Ситово

Пазарни консултации за „Реконструкция на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община Ситово“ краен срок за подаване на оферти:17.05.2022г. , 17:00 часа

Дата и час на публикуване: 2022-05-10 22:06:23
Документи