Община Ситово

Пазарна консултация за определяна на разхода за изпълнение на бъдещо СМР по проект: „Реконструкция на улици в населените места в Община Ситово: - ул. „Нов живот – от о.т. 50 до о.т. 53“ с.Ситово - ул. „Горна махала – от о.т. 157 до о.т. 158“ с.Искра - ул. „Камчия – от о.т. 182 до о.т. 189“ с.Попина”“ Краен срок за подаване на индикативни оферти: 26.04.2022г., 17:00 часа

Дата и час на публикуване: 2022-04-18 13:40:16Последна промяна: 2022-04-18 13:40:01
Документи